Rotterdam Ahoy respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en ontvangers van haar nieuwsbrieven en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor het versturen van de door jou gewenste nieuwsbrieven, om contact op te nemen na deelname aan prijsvragen/acties of voor analysedoeleinden over het bezoek aan evenementen en over onze online media.

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Ahoy omgaat met de persoonlijke informatie van personen, zoals bezoekers van websites van Ahoy en kopers van toegangsbewijzen van door Ahoy georganiseerde evenementen (hierna: ‘de gebruiker’ of ‘jij’).

Op het moment dat jij je gegevens aan Ahoy verstrekt, stem je in met de voorwaarden zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

Ahoy verzamelt en registreert gegevens zoals de voornaam van de gebruiker, de achternaam, alsmede het adres, het e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer. Ahoy is gevestigd aan de Ahoyweg 10 te Rotterdam. In dit Privacy Statement wordt toegelicht wat Ahoy doet met jouw persoonsgegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Je kunt de browser zo instellen dat je tijdens je bezoek aan www.ahoy.nl geen cookies ontvangt. Wij gebruiken Google Analytics (hetgeen cookies gebruikt), om inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op onze website (denk daarbij aan aantal clicks, hoe lang je op onze website verblijft, etc). Het doel hiervan is om de effectiviteit van onze website te bepalen en deze te optimaliseren. Tevens volgt deze meetmethode het verkoopproces via onze site en Ticketmaster Nederland. De informatie die door je bezoek wordt verstrekt, wordt uitsluitend ten behoeve van de hieronder genoemde doeleinden gebruikt.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op de websites van andere partijen (zoals partners van Ahoy) waarnaar Ahoy een hyperlink aanbiedt. Bezoek voor het privacybeleid van deze partijen de betreffende websites. Ahoy is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van andere partijen. Enkele voorbeelden van derde partijen waar wij op doelen zijn: grote online advertentieaanbieders, organisatoren of sponsors van evenementen die in Ahoy plaatsvinden en partijen die de afhandeling van ticketverkoop verzorgen.

Doeleinden

Ahoy kan jouw gegevens gebruiken:

  • ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van evenementen in de meest ruime zin;
  • voor het beheer van haar klantenadministratie;
  • om je informatie te verschaffen over aanbiedingen, evenementen en andere evenementen die in Ahoy worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings (e-mail of post);
  • ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
  • ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar websites;
  • ter uitvoering van marktonderzoeken;
  • ter verbetering en beveiliging van haar websites;
  • behavioural advertising, het tonen van speciaal voor jou opgezette advertenties, ook op site van derden via advertentienetwerken;
  • analyse van bezoekers van evenementen.

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

Gegevens wijzigen of afmelden

Onderaan elke e-mailing die je van Ahoy ontvangt, heb je ook de mogelijkheid om je af te melden van de mailinglist. Als je je afmeldt, zul je die specifieke nieuwsbrief van Ahoy of het evenement in kwestie niet meer ontvangen.

Beveiliging

Ahoy doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De computers zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.

Verstrekking van gegevens

Wij zullen geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Ahoy zal zonder de benodigde toestemming of vergunning geen persoonsgegevens verstrekken aan partijen in landen buiten de Europese Unie.

Wijzigingen

Ahoy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De gebruikers worden bij dezen aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy beleid van Ahoy te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.